f Суботици за пошумљавање одобрена средства у висини од 3.443,420,00 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Суботици за пошумљавање одобрена средства у висини од 3.443,420,00

14.03.2023

Министарство заштите животне средине је 30. јануара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, а за доделу средстава за суфинансирање набавке садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица локалних самоуправа (градови и општине). На Јавни конкурс пристиглo је укупно 70 пријавa, међу којима и Града Суботице којој су одобрена средства у висини од 3.443.420,00 за подисзање пољозаштитних појасева на локацији К.О. Доњи Град (Пачирски пут).

Прелиминарна ранг листа пројеката је објављена 14.3.2023. на:

https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BC%D1%99%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf

Povratak...