f Poseta Ekonomskoj školi „9. maj“ iz Sremske Mitrovice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poseta Ekonomskoj školi „9. maj“ iz Sremske Mitrovice

09.03.2023

U okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i koordinator ovog programa, Brankica Tabak, posetila je Ekonomsku školu „9. maj“ u Sremskoj Mitrovici.

Tim škole koji je odgovoran za realizaciju programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ predstavio je aktuelna dešavanja u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, kao i aktivnosti koje su planirane u školskoj 2022/2023. godini.

Nakon obilaska škole, podsekretarka Brankica Tabak je predstavila rad Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i održala predavanje u okviru kojeg je ukazala na ogromnu važnost reciklaže, ali i na štetnost divljih deponija. Predavanje je upotpunjeno mnogobrojnim fotografijama koje su na praktičan način prikazale proces reciklaže, a đacima je na slikovit način prikazano do kakvih rezultata dolazi ukoliko se otpad nepravilno odlaže i šta se dešava u životnoj sredini i sa zdravljem ljudi usled paljenja otpada. Tom prilikom, učenicima su objašnjene brojne prednosti odlaganja otpada na za to predviđenim lokacijama, odnosno deponijama.

Vodeći brigu o zaštiti životne sredine, Ekonomska škola „9. maj“ iz Sremske Mitrovice potvrdila da je ekološki vrlo odgovorna i predano čuva prirodu.

Izvor: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/poseta-ekonomskoj-skoli-9-maj-iz-sremske-mitrovice/

Povratak...