f Нису уочене неправилности у вези сече дрвећа на Каменичкој ади - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Нису уочене неправилности у вези сече дрвећа на Каменичкој ади

23.03.2023

Покрајинска инспекција за заштиту животне средине, извршила је данас, 23. марта, сходно законским овлашћењима, ванредни инспекцијски надзор у погледу поступања ЈП “Војводинашуме“ у вези сече дрвећа на подручју Каменичке аде, а на основу пријаве грађана.

На основу овлашћења, од стране ове инспекције, приликом инспекцијског надзора затражено је и непосредно заједничко поступање са стручним лицима Покрајинског завода за заштиту природе, а у погледу стручног надзора и мишљења.

На поменутој локацији, на стаблима за које је планирана сеча  нису уочене дупље које представљају место гнежђења птица или служе за хибернацију слепих мишева.

Инспекцијски надзор, уз стручни надзор Завода, извршен је на терену, те на основу увиђаја, документације, прикупљених изјава и извештаја као стручног мишљења Покрајинског завода за заштиту природе, нису уочене незаконитости и неправилности у домену надлежности ове инспекције.

Извор: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/saopstenje-za-javnost/

Povratak...