f Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte

21.03.2023

Bavite se istraživanjima? Odlični ste u analizama i dobro se snalazite sa obradom podataka? Voljni ste da svojom ekspertizom doprinesete radu organizacija civilnog društva (OCD)? Ukoliko je odgovor na navedena pitanja DA prijavite se na: PROGRAM PODRŠKE ISTRAŽIVAČIMA koji Beogradska otvorena škola sprovodi u okviru projekta „Dijalog promena", a koji je osmišljen da doprinese ostvarivanju pozitivnih efekata saradnje između istraživača i OCD.

Program podrške istraživačima podrazumeva finansijku podršku za sprovođenje istraživačkog projekta u iznosu do 2.500,00 €. Podnosioci predloga istraživačkih projekta mogu da kandiduju predloge projekata u okviru sledećih tematskih oblasti:

Kompletan poziv sa svim neophodnim informacijama i konkursnom dokumentacijom možete pronaći na: https://www.bos.rs/rs/vesti/21/11145/poziv-za-dodelu-grantova-za-istrazivacke-projekte.html

"Dijalog promena" je projekat koji je usmeren ka poboljšanju praksi i pristupa dijalogu između predstavnika civilnog društva i javnih vlasti u cilju rešavanja problema u zajednici i unapređenju javnih politika. U naredne tri godine biće finansijski podržano 40 udruženja i 30 istraživača, a kroz mentorsku podršku će više od 100 predstavnika udruženja i 60 predstavnika lokalnih samouprava i ministarstava Vlade Republike Srbije biti osnaženo za učešće u dijalogu za rešavanje konkretnih problema i podrušku reformama u procesu evropskih integracija.

Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizuje se u periodu od 2021. do 2023. godine, Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom, kao i sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o projektu možete posetiti zvaničan sajt dijalogpromena.bos.rs.

Povratak...