f Данас је Светски дан вода - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Данас је Светски дан вода

22.03.2023

Данас, 22.3.2023. године се обележава 30 година од иницирања Светског дана вода, којим се подиже свест и инспирише акција за решавање проблема доступности пијаће воде - у свету 2,2 милијарде људи живе без приступа безбедној води.

Данашњи дан је изузетна прилика да подсетимо све нас да Кунминг-Монтреал глобални оквир биодиверзитета, усвојен у децембру прошле године на 15. заседању Конференције чланица Конвенције о биолошкој разноврсности, има за циљ заустављање губитка биодиверзитета, а између осталог и одржавање екосистемских услуга везаних за воду. Тиме се подржава спровођење циљева одрживог развоја а посебно циља 6. који говори о доступности и одрживом управљању водом.

Министарство заштите животне средине активно ради на реализацији једног од дефинисаних приоритета, изградњи  пратеће канализационе инфраструктуре, која је предуслов за одрживи рад капиталних пројеката, будућих постројења за прераду отпадних вода. Овим пројектима спроводимо активности које су у складу са највишими стандардима у области заштите животне средине, а које се односе и на квалитет вода у Републици Србији.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/svetski-dan-voda-1

Povratak...