f Evropska unija zabranjuje uništavanje tekstila - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Evropska unija zabranjuje uništavanje tekstila

07.12.2023

Evropska unija donosi nova pravila o ekodizajnu kako bi osigurala da proizvodi postanu ekološki prihvatljiviji kao i da se roba lakše popravlja i reciklira. Modna industrija je veliki zaga?iva? životne sredine zbog ogromnih koli?ina tekstilnog otpada koje generiše. Stara ode?a, ali i potpuno nova ode?a koja se ne proda, uništavaju se na neekološki na?in, a na globalnom nivou se reciklira svega 20%.

Pregovara?i iz Evropskog parlamenta i Saveta EU (nadležnih ministara iz država ?lanica) postigli su preliminarni dogovor da zabrane velikim kompanijama, prvenstveno maloprodajnim lancima, da uništavaju neprodatu ode?u i obu?u. Sporazum je deo šire inicijative, nastao na predlog Evropske komisije o izmenama takozvanih pravila ekodizajna.

Izmene Direktive o ekodizajnu imaju za cilj da proizvodi postanu izdržljiviji i pouzdaniji te da mogu lakše da se popravljaju i recikliraju kako bi se štedeli resursi, pre svega energenti i voda.

Izvod i opširnije: https://balkangreenenergynews.com/rs/evropska-unija-ce-zabraniti-unistavanje-neprodate-odece-i-obuce/  

Povratak...