f Радионица о усклађивању неционалног законодавства са Уредбом о трговини дивљим животињама - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Радионица о усклађивању неционалног законодавства са Уредбом о трговини дивљим животињама

20.12.2023

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са пројектом Правна подршка преговорима (PLAC III), 20. децембра 2023. године организовало радионицу о усклађивању националног законодавства са Уредбом Савета Европске заједнице о заштити врста дивље фауне и флоре регулисањем њихове трговине.

Пројекат PLAC III има за циљ да подржи процес преговора Републике Србије о чланству у ЕУ кроз подршку усклађивању и јачању капацитета националног законодавства са правним тековинама Европске уније.

На радионици су представљени резултати пројекта, односно процена усаглашености законодавства Републике Србије у области трговине дивљим врстама, извештај о процени институционалних недостатака са препорукама за даље унапређење институционалног уређења Републике Србије за пуну примену прописа ЕУ у области трговине дивљим врстама и предлози за измену Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама и Правилника о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву у складу са последњим изменама Уредбе Комисије ЕУ.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/radionica-o-uskladjivanju-nacionalnog-zakonodavstva-sa-uredbom-o-trgovini-divljim-zivotinjama  

Povratak...