f Поднет захтев за процену утицаја на животну средину соларне електране у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Поднет захтев за процену утицаја на животну средину соларне електране у Суботици

20.12.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња соларне електране "SunCarlito Beta" 2200kW на земљи на к.п. 36424/2 и 36423 КО Доњи град

19.12.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта "SunCarlito Beta" доо, Суботица, Штросмајерова бр. 6, поднео је дана 18.12.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња соларне електране "SunCarlito Beta" 2200kW на земљи на к.п. бр. 36424/2 и 36423 КО Доњи град (46.07248°,19.69284°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-232/2023.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: https://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/16129 

Povratak...