f LOKALNA REŠENJA: PUT KA KLIMATSKI PAMETNOJ POLJOPRIVREDI U SRBIJI - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

LOKALNA REŠENJA: PUT KA KLIMATSKI PAMETNOJ POLJOPRIVREDI U SRBIJI

20.12.2023

Čak jedna petina stanovništva u Srbiji živi i radi u ruralnim područjima. Njihovi prihodi, dobrobit i kvalitet svakodnevnog života zavise od poljoprivredne proizvodnje, bez obzira na to da li su oni proizvođači, prodavci ili potrošači poljoprivrednih proizvoda. Uz to, veliki uticaj na poljoprivrednu proizvodnju imaju klimatske promene: promene režima padavina, suše i poplave koje mogu naneti štetu različitim sektorima poljoprivredne proizvodnje kao što su stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i povrtarstvo.  

U cilju pružanja neophodne podrške za suočavanje sa rizicima usled elementarnih nepogoda na lokalnom nivou, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) već dugi niz godina sarađuje sa lokalnim samoupravama, pružajući svoju ekspertizu, alate i znanje – za adekvatno i blagovremeno suočavanje sa rizicima i izazovima usled klimatskih promena, sa posebnim fokusom na dobrobit i zaštitu najranjivijih grupa stanovništva. Kroz projekat Evropske unije Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode, FAO sarađuje sa dvadeset tri lokalne uprave na jačanju njihovih kapaciteta u pogledu adekvatnog odgovora na uticaj izmenjenih klimatskih uslova.

Postoji čitav niz mera koje se mogu implementirati na nivou opština i gradova. Mere je potrebno odrediti uzimajući u obzir potrebe i opšte stanje na lokalnom nivou, dostupne resurse, kao i to da li će one biti korisne za poljoprivrednu proizvodnju, stanovništvo i lokalni razvoj. 

Opširnije - izvor: https://www.euzatebe.rs/rs/vesti/lokalna-resenja-put-ka-klimatski-pametnoj-poljoprivredi

Povratak...