f Ванредно испитивање воде Дунава - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ванредно испитивање воде Дунава

10.01.2024

Ванредно узорковање и испитивање квалитета воде реке Дунав након потонућа барже „Лола – 5“  код Бачке Паланке, спроведено 9. јануара 2024. године, потврдило је претходно добијене резултате, да се анализирани параметри крећу и прописаним границама.

Промена органолептичких особина воде реке Дунав (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје) ни након ванредне анализе није уочена.

Вредности параметара као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, амонијачни азот, нитрати, нитрити, ортофосфати, укупан фосфор и хемијска потрошња кисеоника - кретале у прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода, показала је физичко-хемијска и хемијска анализа узорака воде.

Резултати анализе садржаја укупног органског угљеника и укупног азота показују да су добијене вредности одговарале III класи квалитета површинских вода.

Агенција за заштиту животне средине узорковала је воду реке Дунав 09. јануара на пет локација код моста "25-Мај" који спаја граничне прелазе Бачка Паланка – Илок - у зони потонућа, узводно и низводно од потонуле барже. На овим локацијама вода је узоркована 05. и 06. јануара, непосредно након потонућа.

Акцидент се догодио када је немачки брод "Антониа" ударио у стуб моста "25-Мај" на граничном прелазу Бачка Паланка-Илок, на територији пловног пута реке Дунав у Републици Хрватској. Брод је вукао натоварену баржу "Лола - 5" која је потонула.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/vanredno-ispitivanje-vode-dunava-potvrdilo-da-su-parametri-u-propisanim-granicama

Povratak...