f Усвојен Програм прилагођавања на измењене климатске услове - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Усвојен Програм прилагођавања на измењене климатске услове

28.12.2023

Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 25.12.2023. године Програм прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године.

Програмом се процес прилагођавања на измењене климатске услове спроводи системски и на научно заснованим резултатима о климатским променама у Републици Србији, тако да он садржи анализу осмотрених промена климе и сценарија будућих климатских промена.

Саставни део документа је анализа утицаја климатских промена на секторе и системе на националнoм нивоу у којима је неопходно смањити неповољан ефекат климатских промена: здравље и безбедност људи, пољопривреда, шумарство, саобраћајна и путна инфраструктура, енергетика, урбано планирање и развој и биодиверзитет.

Саставни део Програма је и Акциони план за његово спровођење, који обухвата период од 2024. године до 2026. године и садржи 25 мера, као и финансијски, институционални и временски оквир за њихово спровођење и праћење.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/usvojen-program-prilagodjavanja-na-izmenjene-klimatske-uslove-sa-akcionim-planom

Povratak...