f Решење да није потребна студија за соларну електрану у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Решење да није потребна студија за соларну електрану у Суботици

12.01.2024

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња соларне електране "SunCarlito Beta" 2200kW на земљи на к.п. 36424/2 и 36423 КО Доњи град

12.01.2024.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 12.01.2024. донето је решење под бројем IV-08/I-501-232/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња соларне електране "SunCarlito Beta" 2200kW на земљи на к.п. бр. 36424/2 и 36423 КО Доњи град (46.07248°,19.69284°), чији је носилац "SunCarlito Beta" д.о.о. Суботица, Штросмајерова бр. 6.

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

https://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-232-2023.pdf .

Извор: https://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/16169

Povratak...