f Podela plavih kanti u naseljima Bajnat i Radanovac od 15. januara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podela plavih kanti u naseljima Bajnat i Radanovac od 15. januara

12.01.2024

Od 15. do 31. januara, JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica obavljaće podelu besplatnih plavih kanti za odlaganje reciklabilnog otpada u naseljima Bajnat i Radanovac radnim danima od 9 do 14 časova i potrebno je da u navedenom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu.

Građani koji ne budu kod kuće u vreme podele, kante će moći da preuzmu u JKP „Čistoća i zelenilo”, u Ulici Antuna Branka Šimića 4, radnim danima od 7 do 13 časova, uz prikaz ličnog dokumenta. Kontakt telefon je 024/620-888.

Reciklabilni otpad iz plavih tipskih kanti će se prvi put odvoziti 22. februara, a zatim 7. marta. Dinamika odvoženja će biti dva puta mesečno.

Ova usluga će se vršiti bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu.

U plave kante, zapremine 120 litara, građani treba da odlažu reciklabilni otpad. Ova kanta služi za odlaganje pretežno ambalažnog otpada, odnosno u nju se stavlja čist karton i papir, razne vrste plastike, limenke i konzerve (oprane i očišćene od ostataka hrane), kao i tekstil i odeća. 

Izvor: https://www.subotica.com/vesti/podela-plavih-kanti-u-naseljima-bajnat-i-radanovac-od-15-januara-id48448.html

Povratak...