f „Zdrava pijaća voda u svako domaćinstvo“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„Zdrava pijaća voda u svako domaćinstvo“

09.01.2012

JKP „Vodovod i kanalizacija“ organizuje akciju podsticanja priključenja građana na vodovodnu mrežu.  Akcija „Zdrava pijaća voda u svako domaćinstvo“ realizovaće se do 30. aprila za sva domaćinstva iz gradskih i prigradskih mesnih zajednica i naselja grada Subotice, u kojima je izgrađena ulična vodovodna mreža.

Dosadašnja cena za prosečan priključak (dužine 14 metara, prečnika 20 mm), koja je bila 28.333,30 dinara smanjena je na iznos od 20.065,38 dinara. Nova, podsticajna cena koja će važiti do kraja  aprila obuhvata isključivo troškove materijala i terenskog rada na izradi priključka.  Nakon uplate avansa u visini od 50 %, preostali iznos se može platiti u tri jednake mesečne rate.

Po podnošenju zahteva sa kompletnom dokumentacijom i uplati avansa, u slučaju povoljnih vremenskih uslova, preduzeće će biti u mogućnosti da u kratkom vremenskom periodu realizuje izgradnju novih priključaka domaćinstava na vodovodnu mrežu. Sve informacije o zahtevu i potrebnoj dokumentaciji, zainteresovani građani mogu dobiti: lično, putem telefona  55 77 11 ili na Internet stranici www.vodovodsu.rs.

Izvor:http://www.yueco.rs/vest/servisne-informacije/zdrava-pija-voda-u-svako-doma-instvo

Povratak...