f Započete pripremne aktivnosti u formiranju socijalnog preduzeća za sakupljače sa Čukaričke padine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Započete pripremne aktivnosti u formiranju socijalnog preduzeća za sakupljače sa Čukaričke padine

23.01.2012

Predstavnici Zelene inicijative posetili su tokom protekle nedelje sakupljačko naselje na Čukaričkoj padini u Beogradu i započeli pripremne aktivnosti u formiranju jednog od tri socijlna preduzeća koje Zelena inicijativa planira da osnuje i time utiče na rešavanje problema individualnih sakupljača sekundarnih sirovina.

U razgovoru sa stanovnicima sakupljačkog naselja, Gordan Velev iz Grupe 484 i Mišo Babović iz Centra za razvoj socijalnog preduzetništva, zajedno sa poslovnim partnerima iz Ekostar pak-a i FHB Papir servis-a, postigli su dogovor da se u okviru prvih aktivnosti nastavi sa popisom svih stanovnika ovog naselja i izradom detaljne socijalne karte domaćinstava u naselju. Kreiranje socijalne slike, važan je preduslov da se pokrenu dalji planirani programi pružanja podrške, što je prihvaćeno i od strane  stanovnika sakupljačkog naselja.

Pored aktivnosti na mapiranju stanja, dogovoreni su i drugi koraci u procesu priprema za osnivanje socijalne kooperative u ovom naselju.

Osnivanje i razvoj socijalnih preduzeća, kao i njihovo uključivanje u postojeće mreže socijalnog preduzetništva, doprineće legalizaciji rada individualnih sakupljača sekundarnih sirovina i njihovom legalnom uključivanju u lanac upravljanja otpadom.

Planirano je da sledeći susret sa stanovnicima sakupljačkog naselja na Čukaričkoj padini bude organizovan početkom februara, kada će se na osnovu rezultata popisa i dobijene socijalne karte naselja početi sa pripremom programa podrške.

Izvor: http://zelenainicijativa.rs/zapocete-prirpemne-aktivnosti-u-formiranju-socijalnog-preduzeca-za-sakupljace-sa-cukaricke-padine

Povratak...