f MONBAT PLC d.o.o. obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

MONBAT PLC d.o.o. obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

26.01.2012

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije, broj 130-501-2659/2011-06 od 07.12.2011. godine za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja MONBAT PLC d.o.o. i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA I IZRADA LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela 7507/15 K.O. Inđija.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.eko.vojvodina.gov.rs,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor:http://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=node/1034

Povratak...