f Održan seminar u vezi rešavanja problema povećanog sadržaja arsena i amonijaka u vodi za piće - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan seminar u vezi rešavanja problema povećanog sadržaja arsena i amonijaka u vodi za piće

25.02.2012

23. i 24. februara 2012. godine u Kikindi je održan dvodnevni seminar „Uloga pilot projekata u ispitivanju vode i projektovanju postrojenja za pripremu vode za piće“. Seminar je deo dvogodišnjeg projekta „Arsen i amonijak u vodi za piće: Implementacija prekogranične platforme za bezbednu vodu“-ARSENICPLATFORM (HUSRB/1002/121/075) koji zajedno realizuju u okviru IPA prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, Eötvös József koledž iz Baje i Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao veoma značajan za rešavanje pitanja vodosnabdevanja u Vojvodini, s obzirom da se 100% vode za piće obezbeđuje iz podzemnih resursa. Pomoćnica pokrajinske sekretarke Nada Lazić je pozdravila sve učesnike seminara i ukazala na ugroženost resursa podzemnih voda, kao i na nedovoljan broj postrojenja kako za pripremu vode za piće tako i za tretman otpadnih voda.

Projekat je proistekao iz problema koji su uočeni tokom dugogodišnjeg praćenja stanja resursa vode za piće na teritoriji Vojvodine i Mađarske. Podzemne vode u Vojvodini, na pojedinim lokalitetima sadrže iznad dozvoljenih koncentracija arsen, amonijak, prirodne organske materije, borate, natrijum, gvožđe i mangan. Preko 600.000 stanovnika (oko 40% stanovništva Srbije) na području Banata i Bačke se snabdevaju vodom za piće u kojoj je sadržaj arsena i amonijaka iznad propisanih maksimalno dozvoljenih koncentracija za vodu za piće (10µg/l i 0,5mg/l). Sadržaj arsena u vodi varira od 50-100 µg/l , a ima i opština gde se njegov sadržaj kreće i do 250 µg/l. Ciljevi projekta su implementacija Platforme za zdravstveno bezbednu vodu za piće i iznalaženje rešenja za uklanjanje povećanog sadržaja arsena, amonijaka i prirodnih organskih materija iz vode za piće. Pored toga, daće se rešenja za mikro- i makroregionalne sisteme vodosnabdevanja u zavisnosti od sadržaja arsena i prirodnih organskih materija u vodi,kao i odabrane tehnologije što je u skladu sa zaključcima izvedenim u okviru „Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini“ (Sl. List APV,1/2010).
Izvor:http://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=node/1048

Povratak...