f Godišnjica rada obeležena promocijom publikacije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Godišnjica rada obeležena promocijom publikacije

02.03.2012

Održano dvadesetak okruglih stolova, seminara, radionica, učešće na javnim raspravama, lobiranje, informativni materijali, izložbe fotografija, suorganizacija Eko doks festivala ekološkog filma, eko-patrole u akciji „Očistimo Srbiju“, otvaranje „Zelenih zgrada Subotice“, ekološki informator „Horizonti“, učešće u izradi Strategije primene Arhuske konvencije koju je usvojila Vlada Srbije, izdat vodič i na kraju publikacija. Ovo su u najkraćem aktivnosti Regionalnog Arhus centra Subotica u proteklih 365 dana, o kojima je, između ostalog, govorio, Pavle Budinčević, programski direktor Otvorenog univerziteta na konferenciji za novinare upriličenoj povodom godišnjice rada.

Rukovodilac Arhus centra, Snježana Mitrović, je podsetila da je potpisivanjem Memoranduma između resornog ministarstva, Grada Subotice i Otvorenog univerziteta, 4. marta prošle godine Srbija dobila drugi Arhus centar, posle Kragujevca, a pre Novog Sada. Kao poslednja od aktivnosti je dvojezična publikacija „Kvalitet životne sredine grada Subotice u 2011. godini“ izdata u okviru projekta Regionalni Arhus centar Subotica Otvorenog univerziteta uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine RS. U saradnji sa stručnjacima gradske Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Zavoda za javno zdravlje Subotica, po prvi put se na jednom mestu nalaze podaci značajni za kvalitet življenja u našem gradu.

Stručni saradnik za ekologiju u GU, mr Gordana Gavrilović, je istakla da je publikacija, kao i Arhus centar, rezultat uspešne saradnje civilnog sektora sa lokalnom samoupravom, dok je dr Zorica Mamužić Kukić, najavila nastavak i inteziviranje rada Zavoda sa Arhus centrom.

Ovo je nulti broj u kojem su date najznačajnije informacije, ali će sledeće izdanje obuhvatiti Severnobački okrug, a osim Zavodovih, naćiće se i podaci drugih relevantnih institucija i preduzeća poput Vodovoda, Čistoće ili Regionalne deponije. Važno je da se na jednom mestu nađu podaci, koji se mogu upoređivati i koristiti prilikom izrade različitih programa, planova i projekata u cilju poboljšanje uslova života građana.

Ispred Regionalnog Arhus centra Novog Sada, otvorenog u decembru prošle godine, čestitke Subotičanima je uputila, Darija Šajin, načelnica Južnobačkog okruga, koja je, kao jednu od neophodnih budućih aktivnosti, istakla razmenu iskustava i uspostavljanje mreže centara ne samo u Srbiji, već i u regionu.

Na kraju je najavljen sastanak, u petak 9. marta, koji će se u 11 časova organizovati istovremeno u oba Arhus centra, Subotice i Novog Sada. Predstavnici ekoloških organizacija Vojvodine su pozvani da uzmu učešće u raspravi i predlože prioritetne oblasti za projekte čiji su nosioci udruženja građana, a koji će se sufinansirati preko javnih konkursa u 2012. godini iz budžeta Republike Srbije preko Fonda za zaštitu životne sredine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali i iz Fondova zaštite životne sredine lokalnih samouprava. 

Povratak...