f Usvojen plan rada Republičkog sindikata sakupljača za naredne tri godine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Usvojen plan rada Republičkog sindikata sakupljača za naredne tri godine

09.03.2012

Na godišnoj konferenciji Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, održanoj tokom prethodna tri dana u Sokobanji, usvojena je platforma delovanja Sindikata za period od 2012. do 2015. godine i definisani osnovni ciljevi u radu.

Uz prisustvo predsednika opštinskih odbora i više od 50 članova Sindikata izložen je predlog platforme i organizovana diskusija o aktuelnim problemima sa kojima se sakupljači sekundarnih sirovina suočavaju. Ukazano je i na medjunarodni i nacionaloni institucionalni i zakonski okvir delovanja Sindikata.

Osman Balić, direktor YUROM Centra i Šaban Salijević, predsednik Republičkog sindikata sakupljača, ukazali su na aktuelne ekonomske, tehnološke i socijalne probleme sa kojima se individualni sakupljači suočavaju, među kojima su niska otkupna cena sekundarnih sirovina, nedostatak adekvatne opreme, sredstava i zaštite na radu, i sl.

Ciljevi na kojima će Republički sindikat sakupljača naredne tri godine posebno raditi biće formiranje 20 opštinskih odbora Sindikata u Srbiji, obučavanje 40 sindikalnih aktivista koji će u narednom periodu raditi na uključivanju predstavnika individualnih sakupljača u izradu i praćenje primene lokalnih planova za upravljanje otpadom, definisanjem položaja sakupljača u tim dokumentima. Osim toga Republički sindikat uticaće i na pokretanje procesa kodifikacije zanimanja i izradu studije radnog mesta kako bi se zanimanje individualnog sakupljača sekundarnih sirovina uvelo u nomenklaturu zanimanja Ministarstva rada i socijalne politike, kao i na donošenje programa mera zaštite na radu.

Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina zalaže se za zaštitu kolektivnih interesa individualnih sakupljača sekundarnih sirovina koji nisu u radnom odnosu. Osnovan u januaru prošle godine, do danas je stekao približno 1500 članova, i ima formiranih 5 opštinskih odbora u Bujanovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu i Nišu.

U okviru kampanje Zelene inicijative, YUROM Centar Niš radi na osnaživanju individualnih sakupljača sekundarnih sirovina, građenju kapaciteta Republičkog sindikata sakupljača, kao i podršci legalizaciji rada individualnih sakupljača.

Izvor: http://zelenainicijativa.rs/usvojen-plan-rada-republickog-sindikata-sakupljaca-za-naredne-tri-godine

Povratak...