f Obaveštenje o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera „DUOCHEM“ doo iz Beograda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera „DUOCHEM“ doo iz Beograda

12.03.2012

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uradio nacrt integrisane dozvole za operatera „DUOCHEM“ doo iz Beograda, broj zahteva 119-501-00393/2010-04, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje biocida i osnovnih proizvoda za zaštitu bilja, na lokaciji Industrijska zona, Nova Pazova, ul. Krajiška, blok 25, katastarska parcela 735/75 K.O. Nova Pazova.
Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađen nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 12. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Izvor:http://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=node/1052

Povratak...