f Nastavak međunarodne škole organske poljoprivrede - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nastavak međunarodne škole organske poljoprivrede

19.03.2012

Udruženje TERRA’S i Otvoreni univerzitet u Subotici organizuju obuku na temu organske poljoprivrede za predstavnike Jablaničko-Pčinjskog okruga. Seminari se održavaju na Otvorenom univerzitetu u periodu od 19. - 23. marta. Planirana su četiri modula, a pored domaćih stručnjaka očekuje se i prisustvo predavača iz Mađarske.

 Obuka predstavnika prerađivača  iz Jablaničko-Pčinjskog okruga

MEĐUNARODNA ŠKOLA ORGANSKE POLJOPRIVREDE                          

      

 

19.03. modul I

Standardi u organskoj proizvodnji i specifični zahtevi u proizvodnji i kontroli sertifikaciji 

9,00  Pozdravna reč

9,10 – 9,30 – Uvod u organsku poljoprivredu, Nenad Novaković

9,30 – 10,30 – Zakon o organskoj proizvodnji Republike Srbije i prateći akti u odnosu na inostrane standarde u organskoj proizvodnji, Mr. Nadežda Pešić Mlinko, TERRA'S

10,30– 11,00 – Kafe pauza

11,00 – 12,00 – Kontrola i sertifikacija, Mr. Nadežda Pešić Mlinko, TERRA'S

 12,00 – 12,45 – Standardi u organskoj proizvodnji, EC Reg. 834/2007 (I deo), dr Roszik Peter, Biokontroll Hungaria, Mađarska

12,45 – 14,15 – Ručak

14,15 - 15,00 - Standardi u organskoj proizvodnji, EC Reg. 834/2007 (II deo), dr Roszik Peter, Biokontroll Hungaria, Mađarska

15,00 – 15,15 – Kafe pauza

15,15 - 16,00 - Standardi u organskoj proizvodnji, EC Reg. 834/2007 (III deo), dr Roszik Peter, Biokontroll Hungaria, Mađarska

16,00 – 16,30 – Diskusija

 

20.03. modul II

Ekološki aspekti organske proizvodnje

9,00 – 10,30 – Ekološki aspekti organske proizvodnje prema EC Reg. 834/2007, Banfi Brigitta, Biokontroll Hungaria, Mađarska

10,30 – 11,00 - Kafe pauza 

11,00 – 11,45 – Ekološki aspekti organske proizvodnje prema EC Reg. 834/2007, Banfi Brigitta, Biokontroll Hungaria, Mađarska

11,45 – 12,45 – Organska poljoprivreda i životna sredina, Nenad Novaković, TERRA'S

12,45 – 14,15 – Ručak

14,15 - 15,00 - Organska poljoprivreda i životna sredina, Nenad Novaković, TERRA'S

15,00 – 15,15 – Kafe pauza

15,15 - 16,00 – Radionica, Nenad Novaković, TERRA'S

 

21.03. modul III

Planiranje i marketinške aktivnosti u organskoj proizvodnji

Povećanje profitabilnosti u organskoj proizvodnji

9,00 – 10,15 – Marketing organskih proizvoda – nacionalna stratgeija razvoja tržišta organskih proizvoda, karakteristike  domaćeg tržištaorganskih proizvoda, stavovi domaćih potrošača     (I, II deo) – Prof.dr. Tomislav Sudarević, ekonomski fakultet Subotica

10,15 – 10,45 – Kafe pauza

10,45 – 11,30  – Marketing organskih proizvoda – marketing mix organskih proizvoda (IIIdeo) – Prof.dr. Tomislav Sudarević, ekonomski fakultet Subotica

11,30 – 11,45 - Diskusija

11,45 – 12,45 – Ekonomska analiza organske proizvodnje, prof. dr Zorica Sredojević , poljoprivredni fakultet Beograd

 

12,45 – 14,15 – Ručak

14,15 - 15,15 - Osnove izrade biznis plana - značaj i svrha u organskoj proizvodnji, prof. dr Zorica Sredojević, poljoprivredni fakultet Beograd

15,15 – 16,00 – Diskusija

 

22.03. modul III

Wild collection

Planiranje i marketinške aktivnosti u organskoj proizvodnji

9,00 – 10,30 – Wild collection, Nenad Novaković

10,30 – 11,00 – Kafe pauza

11,00 – 12,00 – Radionica, Nenad Novaković

12,00 – 12,45 – Marketing organskih proizvoda – iskustva u razvoju tržišta organskih proizvoda (I deo) – Ferenc Fruhwald, nezavisni ekspert i urednik časopisa Bioholmi Ökomagazin , Mađarska 
 

12,45 – 14,15 – Ručak

14,15 – 15,00 –  Marketing organskih proizvoda  - EU I globalno tržište organskih proizvoda    (II deo)– Ferenc Fruhwald, nezavisni ekspert i urednik časopisa Bioholmi Ökomagazin , Mađarska

15,00 – 15,15 – Kafe pauza

15,15 - 16,00 - Marketing organskih proizvoda – trendovi na tržištu organskih proizvoda         (III deo) – Ferenc Fruhwald, nezavisni ekspert i urednik časopisa Bioholmi Ökomagazin , Mađarska

16,00 – 16,30 – Diskusija

23.03. modul IV – Praktični deo nastave

9,30 – 11,3o - Poseta  Bio farmi “Mamužić”, Mirjana Jovanović

12,00 – 13,00 - Bio ručak

13,30 – 15,00 - Poseta prerađivačkoj jedinici Suncokret, Hajdukovo, Nadežda Pešić Mlinko

Povratak...