f Podizanje novih parkovskih površina - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podizanje novih parkovskih površina

16.03.2012

„Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina u Subotici“, jedan od tri velika ekološka projekta, predstavljen je na današnjoj pres-konferenciji u gradskom Medija-centru. Član Gradskog veća zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine mr Suzana Dulić je, tim povodom, rekla kako će efekti i rezultati ovog projekta doprineti lepšem i boljem uređenju Subotice, i da su druga dva projekta odnose na postavljanje podzemnih kontejnera i podizanje vetrozaštitnih pojaseva.

- Podizanje novih parkovskih površina je u skladu sa strategijom koju ovaj grad ima, a to je da Subotica bude ’zeleni grad’, istakla je Suzana Dulić, i najavila da će 28. marta biti predstavljene „Zelene regulative Subotice“, a tokom sledeće sedmice završetak konkursa za ozelenjavanje i uređenje školskih dvorišta.

Projekat koji se danas predstavlja sadrži tri podprojekta, odnosno lokacije: Dudovu šumu, formiranje zaštitnog uličnog zelenila u MZ „Prozivka“ i ostale mesne zajednice na teritoriji grada i prigradske mesne zajednice koje ukupno obuhvataju 41.000 kvadratnih metara, kazala je Elizabeta Tumbas, rukovodilac Radne jedinice „Zelenilo“ u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“.

- Lokacija 'Prozivka' do sada nije imala formirano ulično zelenilo, znači nije bilo uređeno poput ’Radijalca’, ’Teslinog naselja’ i slično. Nedostajali su drvoredi, zaštitna živa ograda i svakako ta jedna vrsta zelenila u toj kategoriji uličnog zelenila, koja značajno utiče na mikroklimu jednog naselja. Posle ove široke akcije uredićemo oko 12.000 kvadratnih metara zelenila na Prozivci, rekla je Elizabeta Tumbas.

Radiće se na 32 lokacije (23 u gradu i devet u vangradskim mesnim zajednicama), rekla je ona i od većih vangradskih lokacija izdvojila Bajmok i park na Rati.

- Park na Rati jako dugo nije obuhvaćen nikakvim radovima. Bajmok je obuhvaćen na 5.500 kvadratnih metara, što sanitarnim merama, što sadnjom sadnica. Projektom je predviđeno da se sadi oko 1.050 stabala četinara i lišćara, i oko 32.000 komada ukrasnog šiblja, kazala je Elizabeta Tumbas.

Zavod za urbanizam odredio je uslove na osnovu kojih je urađen projekat uređenja Dudove šume (preko 8.000 kvadratnih metara) i njenog pretvaranja u gradski park, a radovi će početi krajem marta, rekao je direktor Zavoda za urbanizam mr Dragan Trklja.

- Izdate su sve građevinske i lokacijske dozvole i početak radova najavljuje se u posljednjoj nedelji marta, odnosno od 26. marta. Ukupan rok za izvođenje svih radova jeste 60 dana. To nije precizan rok, jer ne znamo da li će svi vremenski uslovi biti adekvatni za sve vrste radova, ali u svakom slučaju držaćemo se ovih rokova, kazao je Trklja.

On je istakao da je pored ozelenjavanja Dudove šume planirano i dodavanje sportsko-rekreativnih sadržaja, poput rekonstrukcije postojeće trim staze (asfaltiranje i, u drugoj fazi, presvlačenje tartanom), izgradnje košarkaškog terena, određivanja prostora za pse, kao i nov sadržaj na dečjem igralištu. Svoje mesto u projektu, dodao je, našli su i vodena površina u obliku elipse od oko 400 kvadratnih metara, popločavanje postojećih šetališta i, pored vodene površine, odmorište za penzionere sa stolovima i klupama i dve staze za boćanje.

Obnavljanje uništenih i ozelenjavanje neuređenih površina obaviće se na prostoru od oko 41.000 kvadratnih metara (27.400 kvadratnih metara za gradske, a 13.600 kvadratnih metara za prigradske mesne zajednice), a radovi će biti okončani do kraja aprila.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/5517/podizanje-novih-parkovskih-povrsina

 

Povratak...