f Kanalizacioni vod i u Dravskoj ulici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kanalizacioni vod i u Dravskoj ulici

21.03.2012

Građani Dravske ulice u Mesnoj zajednici „Novi grad“ već za nekoliko dana neće imati problema sa odvođenjem komunalnih otpadnih i atmosferskih voda, jer je u ovoj ulici počela izgradnja kanalizacionog voda u dužini od 100 metara, od PVC materijala, prečnika 200 milimetara. Vrednost investicije je oko 400.000 dinara, a sredstva je obezbedilo JKP „Vodovod i kanalizacija“, koje je i izvođač radova.

Direktorka JKP „Vodovod i kanalizacija“ Snežana Pejčić je, tim povodom, rekla da je ovo javno komunalno preduzeće još jesenas najavilo da će podjednako brinuti o svakom svom korisniku i potrošaču, pa se, u tom smislu, danas i počinje sa radovima u jednoj maloj ulici poput Dravske.

- U ovoj ulici oko 10 domaćinstava već godinama muku muči sa otpadnim vodama, izlivanjem septičkih jama, plavljenjem podruma, dvorišta i ulice. Naporima naših stručnjaka i službe priključaka, izašli smo im u susret izgradnjom grupnog priključka na kanalizacionu mrežu ulice Jahorinske, istakla je Snežana Pejčić, i dodala da će „Vodovod i kanalizacija“ izgraditi i dve revizione šahte, čime će biti obezbeđeni tehnički uslovi za održavanje ovog voda.

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić je kazao da je pored velikih investicionih zahvata poslovna politika javnih i javno komunalnih preduzeća okrenuta i ka rešavanju vitalnih, komunalnih i životnih problema građana i u najudaljenijim i najmanjim ulicama i domaćinstvima u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama.

- Iako žive u jednoj od komunalno najopremljenijih gradskih mesnih zajednica koja kanalizaciju ima još od 1972. godine, u Dravskoj ulici nije izgrađen kanalizacioni vod. U ovom naselju postoje još takve dve ili tri ulice, i Dravska je dobar primer kako javno komunalno preduzeće može da popuni sitne praznine u radu u korist kvaliteta života ljudi koji tamo žive. Mi ćemo ovih dana praviti jedan predlog o tome kako će izgledati ugovor i odluka o zaduživanju grada za kolektore II i VII, što je kapitalna stvar, ali pritom ne smemo da zaboravimo na ovako male detalje i sitnice koje ljudima ne samo da kvare komfor, već i osećaj da su ravnopravni građani. Ako u ovoj mesnoj zajednici kanalizacija postoji već 40 godina, a stanovnici ove ulice je nemaju, ne verujem da se iko može osećati prijatno u takvom okruženju i u takvim okolnostima, naglasio je gradonačelnik Vučinić.

 

Izvor:  http://www.subotica.rs/sr/5533/kanalizacioni-vod-i-u-dravskoj-ulici

Povratak...