f Zelena regulativa Subotice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zelena regulativa Subotice

28.03.2012

Prva faza projekta  „Zelena regulativa Subotice“ je završena početkom ove godine. „Prikaz i analiza zelenih površina Subotice i predlozi za njihovo unapređenje“ koji predstavlja prvu fazu projekta je naručio i finasirao grad Subotica, a projekat je izradio „Zavod za urbanizam“ Subotice.

Ovim projektom je predočen značaj zelenih površina za kvalitet životne sredine. Prikazana su, između ostalog i prethodna istraživanja u ovoj oblasti, istaknut je zakonski, institucionalni i prirodni okvir zelenih površina Subotice, kao i aktuelna praksa upravljanja istim. Naš grad, u granciama Generalnog plana, raspolaže sa 2400 hektara zelenih površina. Javne površine: parkovi, skverovi, zelene površine u otvorenim stambenim blokovima, u regulaciji saobraćajnica, i drugo, zauzimaju oko 660 hektara, odnosno 27% ukupnih zelenih površina. Neki od opštih zaključaka ove studije je da u Subotici nema dovoljno javnih zelenih površina u funkciji rekreacije stanovnika, da su neravnomerno raspoređene na teritoriji grada, te da je neophodno formirati geografski informacioni sistem zelenih površina Subotice u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg upravljanja, održavanja i planiranja zelenih površina.
Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/zelena-regulativa-subotice

Povratak...