f Rezultati konkursa za opštine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rezultati konkursa za opštine

10.04.2012

Obaveštavamo Vas da će Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine rezultate konkursa za su/finansiranje izrade:

}  planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000  stanovnika,

}  projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,

}  projektno-tehničke dokumentacije za objekte javne namene sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima se planira unapređenje primene obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upotreba ekoloških građevinskih materijala i primena novih tehnologija u građenju,

objaviti na sajtu www.ekourb.vojvodina.gov.rs dana 12.04.2012. godine.

Izvor:http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1554

Povratak...