f Novi park u centru Subotice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Novi park u centru Subotice

12.04.2012

U okviru projekta koji se odnosi na obnavljanje uništenih i ozelenjavanje neuređenih površina u gradu, između Franjevačke crkve i dečjeg igrališta na Trgu cara Jovana Nenada, formiran je manji park sa cvetnim lejama, novim sadnicama i klupama.

Novu parkovsku površinu obišli su član Gradskog veća zadužena za komunalne deletnosti i zaštitu životne sredine mr Suzana Dulić, pokrajinski poslanik Robert Sato i rukovodilac Radne jedinice „Zelenilo” u JKP „Čistoća i zelenilo” Elizabeta Tumbas.

Prostor je uređen jednostavno, sa niskorezanom živom ogradom, sezonskim cvećem i klupama, rekla je Elizabeta Tumbas.

Ona je istakla da je došlo vreme da se uredi i centar grada i najavila da će kontejneri koji se nalaze pored parkovske površine uskoro biti smešteni u podzemne kontejnere, tako da će park u potpunosti služiti svojoj svrsi.

 

Izvor:  http://www.subotica.rs/sr/5614/novi-park-u-centru-grada

Povratak...