f Prezentacija Twinning projekta EU-Pilot plana upravljanja za Obedsku baru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija Twinning projekta EU-Pilot plana upravljanja za Obedsku baru

24.04.2012

Prezentacija Twinning projekta EU-Pilot plana upravljanja za Obedsku baru kao potencijalno Natura 2000 područje održana je 20. aprila 2012. godine u lovačkoj kući „Karakuša“, u objektu Javnog preduzeća „Vojvodinašume“.

Pilot plan upravljanja izrađen je u okviru Twining projekta Natura 2000 zajedničkim radom Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, upravljača JP „Vojvodinašume“ i eksperata sa Twining projekta.

Jedan od ciljeva izrade Pilot plana upravljanja za Obedsku baru bio je da se pripreme model i smernice za izradu planova upravljanja za buduća Natura 2000 područja u Srbiji, prevashodno vlažna staništa, a u skladu sa odredbama EU Direktive o pticama.

Ispred Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog palniranja, prisutne su pozdravili prof.dr Danica Baćanović, pomoćnica ministra i Radislav Momirov, načelnik odeljenja za zaštitu prirode. U okviru radnog dela skupa održane su sledeće prezentacije: Proces i metodologija pripreme Pilot plana upravljanja za Obedsku baru kao potencijalno Natura 2000 područje i druga zaštićena (vlažna) područja (Andreas Ranner, Twinning projekat); Priprema Plana upravljanja za Obedsku baru kao potencijalno Natura 2000 područje (Miljan Velojić, JP Vojvodinašume) i Određivanje indikatora i mera očuvanja za vrste ptica sa Direktive o pticama za Obedsku baru (dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine).  Nakon prezentacija usledila je diskusija.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1786

Povratak...