f Dušanka Sremački potpisala ugovore sa predstavnicima opština - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dušanka Sremački potpisala ugovore sa predstavnicima opština

25.04.2012

Novi Sad, 24. april 2012.- Pokrajinska sekretarka za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački, danas je u Vladi Vojvodine potpisala ugovore o dodeli novčanih sredstava sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine čiji projekti su odobreni na prethodno raspisanom konkursu.

U pitanju je konkurs, koji je bio namenjen za su/finansiranje izrade planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000  stanovnika, za projektno-tehničku dokumentaciju infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine, kao i projektno-tehničku dokumentaciju za objekte javne namene sa Za projektno-tehničku dokumentaciju infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine kojima se planira unapređenje primene obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upotreba ekoloških građevinskih materijala i primena novih tehnologija u građenju.

- Ovom prilikom moram da naglasim da je budžet sekretarijata za ovu namenu skroman i da smo gledali da što više opština dobije deo sredstava sa kojim može bar nešto od navedenih poslova da uradi – rekla je Dušanka Sremački. – Od 36 vojvođanskih opština koje su konkurisale sa ukupno 71 projektom, odobrena su sredstva za 21 projekat u 17 opština. Nadam se da ćemo u skorije vreme ponovo raspisati konkurs za iste namene, tako da će moći da se podrže i ostale vojvođanske opštine, koje sada nisu dobile sredstva.

Master Dušanka Sremački je podsetila da je tokom prethodnih godina Sekretarijat za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine uradio puno strateških dokumenata, koja su u vezi sa Regionalnim prostornim planom Vojvodine, kao i studije izvodljivosti. Posebno je važno što je u toku izrada Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise. Ovaj dokument povezuje nekoliko opština, gde se detaljno opisuje stepen razvijenosti ili njihove nerazvijenosti, koji se određuje na osnovu nekoliko poznatih parametara, a cilj svega toga je brza aplikacija u međunarodnim projektima, za sredstva koja će omogućiti njihov brži i savremeniji razvoj.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1792

Povratak...