f O akciji "Očistimo Srbiju" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

O akciji "Očistimo Srbiju"

16.05.2012

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja prepoznalo je nizak nivo upravljanja otpadom kao jedan od najvećih problema životne sredine u Srbiji. Problemi su nastali kao posledica nedovoljno razvijene infrastrukture, ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu.

Zbog toga je Ministarstvo pristupilo izradi novih zakona koji regulišu ovu oblast i pored toga u martu 2009. godine pokrenulo akciju "Očistimo Srbiju".

Uklanjanje divljih deponija bilo je glavno težište Akcije u 2009. godini. Uspeli smo da mobilišemo gotovo sve opštine i komunalna preduzeća u Srbiji i da podignemo svest o značaju dobrog upravljanja otpadom. Očišćeno je 56,21% divljih deponija.

Da bi usvojeni zakoni zaživeli u praksi (Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu) prepoznata je potreba da se kroz akciju "Očistimo Srbiju" kroz posticajna sredstva iz Fonda za zaštitu životne sredine pruži dodatna podrška lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima i obezbede podsticajna sredstva. Naime, otpad se do 2009. organizovano prikupljao kod samo 60% građana. Bio je izražen problem niskog nivoa komunalnih usluga, nedostatka komunalnih vozila, kanti, kontejnera...

Zato su za 2010. i 2011. postavljeni ambiciozniji ciljevi Akcije:

Komunalna preduzeća dobila su mogućnost sufinansiranja nabavke autosmećara, podsticajna sredstva za nabavku kontejnera.

Na kraju 2010. u Srbiji se otpad organizovano prikuplja kod oko 70% stanovnika, a u više od 100 opština započelo se sa razdvajanjem otpada, najčešće PET ambalaže i papira.

U 2011. planirano je sufinansiranje izgradnje Centara za sakupljanje i selekciju reciklabilnog otpada koje će omogućiti masovno uvođenje primarne selekcije u gradovima i opštinama u Srbiji.

Izvor:http://www.ekoplan.gov.rs/src/Ocistimo-Srbiju-60-p1-list.htm

Povratak...