f 12.500 volontera čistilo Suboticu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

12.500 volontera čistilo Suboticu

10.06.2012

Širom Srbije održana je akcija uklanjanja smeća "Veliko spremanje Srbije". Za akciju se prijavilo 12.500 volontera, a učešće su uzela javna i komunalna preduzeća, škole, Pokret gorana Subotice, nevladine organizacije i drugi. Treća volonterska akcija prikupljanja otpada "Veliko spremanje Srbije" u okviru kampanje "Očistimo Srbiju" počela je jutros u devet časova.

Članovi Pokreta gorana Subotice jutros su poranili i krenuli u akciju uređenja okoline rasadnika. Sakupljali su i razvrstavali otpad i kosili travu. Pozivu subotičkih gorana odazvale su se i mnoge škole, gde su đaci sa zajedno sa nastavnicima uređivali okolinu.

Centralna manifestacija akcije Veliko spremanje Srbije u Subotici je održana kod izletišta Majdan. Oko 150 zaposlenih u lokalnoj samoupravi je uređivalo okolinu jezera. Sedmogodišnja Larisa Vaci, se priključila akciji, kako bi pomogla mami, ali i uredila okolinu.

Cilj akcije je da se probudi ekološka svest kod ljudi. Akcenat je stavljen na prikupljanje i separaciju otpada, a čišćenje se odvijalo na više lokacija u gradu. Uključile su se i mnoge mesne zajednice.

U akciji učešće su uzele i nevladine organizacije u saradnji sa školama i mesnim zajednicama. Uređivao se prostor oko Bajmok, Kelebije, kao i Male Bosne. Oko 15 volontera je čištilo Selvin rov, koji spada u prirodna dobra.

U Srbiji se smeće organizovano odnosi sa više od 80 odsto teritorije, a broj divljih deponija je sa 4.600 u 2009. godini smanjen na 1.600.U akciji "Velikog spremanja Srbije" tokom današnjeg dana čistilo se priobalje reka, dvorišta, škole, izletišta i parkovi na nekoliko hiljada lokacija širom Srbije.

Galerije sa fotografijama:

- Majdan - Akcija "Očistimo Srbiju"

- Bačko Dušanovo - Akcija "Očistimo Srbiju" - ostrvo rečice Čik

- Mala Bosna - Akcija "Očistimo Srbiju" - Selvin rov

- Subotica - Akcija "Očistimo Srbiju" u MZ Gat

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/12.500-volontera-cistilo-suboticu-id11328.html

Povratak...