f Srednjoškolci uče o pravima garantovanim Arhuskom konvencijom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Srednjoškolci uče o pravima garantovanim Arhuskom konvencijom

15.05.2012

U okviru projekta „Regionalni Arhus centar Subotica“ koji Otvoreni univerzitet realizuje uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine u utorak, 15. maja,  u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica održano je još jedno u nizu predavanja učenicima srednje Hemijske škole „Lazar  Nešić“. Prezentaciji su prisustvovali učenici tri odeljenje, koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku.

Predavanje je podeljeno na dva tematska dela od kojih se prvi odnosio na predstavljanje rada Arhus centra, kao i Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu, dok će se drugom delu govorilo o principima pravilne ishrane mladih.

Naime, na inicijativu Regionalnog Arhus centra Subotica i Univerziteta Singidunum, na sastanku održanom u srednjoj školi dogovorena je saradnja ovih ustanova. Tom prilikom dogovoreno je da se do kraja godine u prostorijama AC održi 15 predavanja za učenike ove škole.

Inače, sva predavanja će biti interaktivana i u zavisnosti od potrebe održavaće se na srpskom i na mađarskom jeziku. Namera je da se, predstavljanjem Arhus centra mladima ukaže na mogućnosti koje on pruža i da se promovišu propisi i metodi usmereni na omogućavanje pristupa informacijama, učešću javnosti i pristupu pravosuđu u oblasti životne sredine. Takođe, uticaće se i na jačanje ekološke svesti srednjoškolaca i sticanje znanja o značaju odgovornog ponašanja na način bezbedan po životnu sredinu.

Povratak...