f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji Zdrvstvenog centra Bor - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji Zdrvstvenog centra Bor

21.06.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (''Sl. Glasnik RS'' broj 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada, na lokaciji „Zdrvstvenog centra Bor" iz Bora, u ulici Dr Mišovića broj 1, u Boru.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 13.12.2011.godine „Zdrvstveni centar Bor" iz Bora podneo Zahtev za dobijanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada na lokaciji „Zdrvstvenog centra Bor" iz Bora, u ulici Dr Mišovića broj 1, u Boru.

Aktivnosti koje gore spomenuti zdravstveni centar preduzima su sakupljanje, transport, skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada - opasnog otpada, na lokaciji zdravstvenog centra, u ulici Dr Mišovića broj 1, u Boru, na kojoj je smešteno postrojenje za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada (autoklav "GETINGE", model HS 6610EC-1, autolav tipa BeliMed MST 669 VS1 i drobilica tipa Mercodor 7M 1).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 6. juni 2012.godine, na adresu radmila.serovic@ekoplan.gov.rs ilitijana.milanovic@ekoplan.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 518 ili 524 od 11h -13h

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-podnosenju-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-sakupljanje-transport-skladistenje-i-tretman-infektivnog-medicinskog-otpada-opasnog-otpada-na-lokaciji-Zdrvstvenog-centra-Bor-1781-c83-content.htm

Povratak...