f Konkurs za male opštine u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za male opštine u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama

02.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije u saradnji sa GIZ projektom "IMPACT - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji" i Stalnom konferencijom gradova i opština poziva sve opštine veličine do 30.000 stanovnika da se prijave na konkurs za učešće u novom projektu. Projekat se finansira u sklopu bilateralne saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke.

Ovde možete preuzeti detalje konkursa i prijavni formular.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Konkurs-za-male-opstine-u-oblasti-upravljanja-otpadom-i-otpadnim-vodama-1790-c25-content.htm

Povratak...