f „Sloga“ belorepana spašava - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„Sloga“ belorepana spašava

02.07.2012

U petak, 29.06.2012. godine, Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode javili su se iz Zemljoradničke zadruge „Sloga“ iz Kaća, sa vešću da su pronašli nemoćnog orla. Odmah po pozivu, stručni saradnici Zavoda otišli su na lice mesta i zatekli mladog orla belorepana (Haliaeetus albicilla) smeštenog u prostorijama Zadruge. Po rečima nalazača, ova ptica je nađena prilikom žetvenih radova, kako stoji na tlu pored kanala. Nakon pregleda utvrđeno je da se radi o mladoj ptici, koja je ove godine izletela iz gnezda. Njena težina, fizičko stanje i lokacija na kojoj je nađena, ukazivali su na to da se o ovoj ptici i dalje brinu roditelji. Izletela je iz gnezda, ali još nije ovladala tehnikom letenja i nije sposobna da se sama stara o sebi. Ovu situaciju dodatno su otežale visoke temperature. Iz tih razloga je dobro da je ova ptica privremeno zbrinuta i okrepljena. Po uvidu u situaciju, nahranjena je, a potom vraćena u blizini mesta gde je i nađena. Za posebnu je pohvalu kako su se zaposleni u Z.Z. „Sloga“ brinuli o mladom belorepanu i kako su pokazali visok nivo ekološke svesti i brige prema prirodi, iako su bili u jeku žetvenih radova.

Izvor: http://www.pzzp.rs/vest.php?id=90

Povratak...