f Održana II međunarodna konferencija posvećena uspostavljanju prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana II međunarodna konferencija posvećena uspostavljanju prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“

09.07.2012

Podsekretar dr.Slobodan Puzović, učestvovao na međunarodnoj konferenciji posvećenoj uspostavljanju prekograničnog UNESCO rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ (MaB-UNESCO), u periodu 12-13. juna 2012. godine u hrvatskom Podunavlju. Konferenciju su organizovali hrvatsko Ministarstvo za okoliš i zaštitu prirode i Svetski fond za prirodu (WWF). 

Rezervat biosfere treba da se uspostavi u okviru 5 podunavskih zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija). Podsekretar dr Slobodan Puzović, kao predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, učestvovao je na skupu međunarodne radne grupe i kao predstavnik Republike Srbije na II sastanku međunarodnog Koordinacionog tela za pripremu nominacije za rezervat biosfere. Predstavnici pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode su na skupu izložili radnu verziju nominacije “Bačkog Podunavlja” u Srbiji kao dela budućeg prekograničnog rezervata biosfere. U narednom periodu potrebno je obaviti razgovore sa svim zainteresovanim subjektima na nacionalnom nivou, posebno sa predstavnicima 5 opština koje zahvataju prostor zapadne Bačke, nakon čega će biti pripremljena zvanična studija za nominaciju.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2421

Povratak...