f Prijava za privredni prestup zbog uginuća ribe u reci Rasini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prijava za privredni prestup zbog uginuća ribe u reci Rasini

14.07.2012

Zbog uginuća ribe u reci Rasini, posle inspekcijskog nadzora i dobijenih rezultata Zavoda za javno zdravlje Kruševaca, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine podnela je prijavu za privredni prestup protiv operatera Henkel Srbija iz Kruševca.

Rezultati hemijske  analize  vode iz vodotoka Rasine 100 metara ispod crpne stanice Župa, pokazali su da u momentu uzorkovanja nije bilo rastvorenog kiseonika, a vrednosti amonijaka, biohemijske potrošnje kiseonika, suspendovanih materija i deterdženata su iznad gornje granice za II klasu voda u koju je svrstana reka Rasina. Inspekcija je podnela prijavu za  privredni prestup protiv ''Henkel Srbija'' d.o.o. Kazna za privredni prestup kređe se od 1.500.000 do 3.000.000 dinara.

Podsetimo, korisnik dela ribarskog područja Srbija - jugozapad, Rasina plus, obavestio je inspekciju da su ribolovci prijavili da Rasinom iznad ušća u Zapadnu Moravu, pluta mrtva riba i teče bela pena. Prema navodima korisnika ribarskog područja, ribočuvari su uspeli da sakupe jedan mali deo uginule ribe, od ukupno 300 primeraka. Među prikupljenim primercima nalaze se potočna mrena, krkuša, mrena, babuška, američki patuljasti som, klen, štuka, bodorka, gaovica.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Prijava-za-privredni-prestup-zbog-uginuca-ribe-u-reci-Rasini-1797-c29-content.htm

Povratak...