f U vazduhu dominira polen korova - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

U vazduhu dominira polen korova

25.07.2012

U vazduhu dominira prisustvo polena korova. Polen pelena je registrovan tokom pet a polen ambrozije tokom tri dana. Koncentracije su bile povišene jedino u slučaju polena kopriva, a rizik za pojavu alergijskih tegoba je postojao za osobe koje su izuzetno osetljive na polen korova, prevashodno zbog povremene izloženosti polenu pelena.

U narednom periodu umereno visoke koncentracije se mogu očekivati za polen kopriva i bokvice. Iako se ne očekuje značajna promena spektra registrovanog polena, povećaće se broj dana tokom kojih će u vazduhu biti prisutan polen pelena i ambrozije kao i njihova količina.

Rizik za pojavu alergijskih simptoma postojaće za osobe osetljive na polen korova pa je moguća pojava tegoba posle boravka u blizini zakorovljenih površina.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/u-vazduhu-dominira-polen-korova

Povratak...