f Završeno jedno od terenskih istraživanja planine Rudnik - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Završeno jedno od terenskih istraživanja planine Rudnik

31.07.2012

Ekipa stručnih saradnika Zavoda završila je još jedno terensko istraživanje na prostoru planine Rudnik, realizovano u cilju izrade studije zaštite ovog budućeg prirodnog dobra.

Stručni tim Zavoda na čelu sa rukovodicima izrade studije Ivanom Jelić i Rastkom Ajtićem, realizovao je istraživanje kao osnove za postupak vrednovanja čitavog prostora planine Rudnik sa stanovišta zaštite prirode.
Rudnik je planina koja dominira Šumadijom, nalazi se oko 100 km južno od Beograda, odnosno 15 km od Gornjeg Milanovca. Na Rudniku ima osam vrhova iznad 1.000 m nadmorske visine, a najviši je Cvijićev vrh (1.132 m), ranije poznat kao Veliki Šturac. Čini hidrografski čvor u Šumadiji, razvođe između slivova Velike Morave, Zapadne Morave i Kolubare. Između vrha Javor i Cvijićevog vrha (sa njegove jugoistočne strane) nalazi se rezervat prirode, prirodno dobro „Veliki Šturac", prvi put stavljeno pod zaštitu 1956. godine kao strogi prirodni rezervat, površine 8 hektara.
S obzirom na značaj i neophodnost podrške lokalne samouprave i stanovništva radu na pripremi stručne dokumentacione osnove za zaštitu, stručnim tim saradnika Zavoda zahvaljuje saradnicima Skupštine Opštine Gornji Milanovac, Grada Kragujevca, posebno Rektoru Univerziteta u Kragujevcu Slobodanu Arsenijeviću i direktoru Zavoda za zapošljavenje Ljiljani Petrović, i drugima, na dragocenoj pomoći.

Izvor: http://www.natureprotection.org.rs/sr/vesti/820-zavr%C5%A1eno-jedno-od-terenskih-istra%C5%BEivanja-planine-rudnik.html

Povratak...