f Galerija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Odaberite galeriju


Predavanje srednjoskolcima, 07. novembar 2013. godine

Dan Evrope, 09.maj 2013. godine

Javna rasprava - mobilne telefonije 10. maj 2013. godine

Obuka predstavnika komunalne policije i inspekcije, 16.maj 2013. godine

Okrugli sto - sanacija jezera Palić, 03. jun 2013. godine

Formirana AC mreža Srbije, 10. jul 2013. godine

Arhus karavan u Subotici, 29.jul 2013. godine

Arhus karavan u Kikindi, 30.jul 2013. godine

Arhus karavan u Zrenjaninu, 31. jul 2013. godine

Promocija Vodica, 17. decembar 2013. godine