f Galerija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Odaberite galeriju


Obeležavanje tri godine rada, 04. mart 2014. godine

Sanacija gradske deponije muljem iz Palićkog jezera, 03. februar 2014. godine

Ruglo na Paliću, 15.maj 2014. godine

Eko dox, juli 2014. godine

Konferencija za novinare, 03. juli 2014. godine

Okrugli sto - Upravljanje otpadom, 24. septembar 2014. godine